Heading

To jest paragraf 1

To jest paragraf 2

To jest paragraf 3

To jest paragraf 4

To jest paragraf 5

 Zastosowane style:

 h1,h2,h3,h4,h5,h6{
  color: rgb(255, 0, 0);
 }
 
 body > p:nth-child(3){
  font-size: 2em;;
 }
 /*Selektor drugiego dziecka (p), którego rodzicem jest {body) dla wszystkich (p)*/
 
 #uslugi img{
  border-bottom: 10px solid rgb(0, 240, 100);
 }